top of page

ד"ר אלה אהרון

רופאת משפחה

בוגרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ומומחית ברפואת המשפחה משנת 2012. משתתפת בפעילויות הדרכה למתמחים וסטודנטים לרפואה, מרצה בקורסים אקדמיים של מקצועות הבריאות ובלימודי המשך ברפואה.

3555 *

ד"ר אלה אהרון
bottom of page