בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 10.30
ד"ר הדס אבני

מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
8:00-10:30
דר הדס אבני
חדר 4

רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
עיניים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 13.00
ד"ר אורן בלומנפלד
עינייםמכבי שרותי בריאות
8:00-13:00
דר אורן בלומנפלד
חדר 3
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.30
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון

מכבי שירותי בריאות
16.45 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
8:00-13:30
דר דן ליבון, קרן קיי
חדר 6

רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
16:45-20:00
דר דן ליבון
חדר 6
אורתופדיה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 18.00
פרופ' אהרון פיינסטון
אורתופדיהמכבי שירותי בריאות
8:00-18:00
פרופ אהרון פיינסטון
חדר 3
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
11.00 - 14.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
11:00-14:00
אחות נגם סמארה
חדר 2
כירורגיה כלי דם
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 18.00
כירורגיה כלי דםמכבי שירותי בריאות
15:30-18:00
דר איגור מנביץ
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
אורתופדיה
מכבי שירותי בריאות
07.00 - 14.00
ד"ר ירון סלע
אורתופדיהמכבי שירותי בריאות
07:00-14:00
דר ירון סלע
חדר 3
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08.30 - 13.00
ד"ר אורן אלדר

מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
14.00 - 19.00
ד"ר אורן אלדר
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
8:30-13:00
דר אורן אלדר
חדר 5

עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
14:00-19:00
דר אורן אלדר
חדר 5
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 15.00
מכבי שירותי בריאות
15.00 - 19.00
דר קרן קיי
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
09:00-15:00
דר חני פורן
חדר 6

רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
15:00-19:00
דר קרן קיי
חדר 6
גניקולוגיה
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 21.00
ד"ר דנה אירגה
גניקולוגיהמכבי שירותי בריאות
15:30-21:00
דר דנה אירגה
חדר 3
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
16:00-19:00
דר הדס אבני
חדר 4
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
דיאטנית קלינית
מכבי שירותי בריאות
07.45 - 12.45
אורית אליתים
דיאטנית קליניתמכבי שירותי בריאות
07:45-12:45
אורית אליתים
חדר 1
עיניים
מכבי שרותי בריאות
כלל ביטוח, הפניקס, עצמאי
08.00 - 13.00
ד"ר אורן בלומנפלד
עינייםמכבי שרותי בריאות
8:00-13:00
דר אורן בלומנפלד
חדר 3
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.30
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-12:30
דר דן ליבון, דר קרן קיי
חדר 6
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 09.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
8:00-9:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
08.00 - 10.00
ד"ר אשר ברק

מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
12.00 - 15.00
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
8:00-10:00
דר אשר ברק
חדר 4

רפואת ילדיםמכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
12:00-15:00
דר גיא גוט
חדר 4
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 15.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-15:00
דר דן ליבון, דר חני פורן
חדר 6
דיאטנית קלינית
מכבי שירותי בריאות
13.30 - 18.00
אורית אליתים
דיאטנית קליניתמכבי שירותי בריאות
13:30-18:00
אורית אליתים
חדר 1
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 09.30
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 10.30
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
8:00-10:30
דר הדס אבני
חדר 4
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.00
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-12:30
דר דן ליבון, דר קרן קיי
חדר 6
08.00 - 09.00
רפואת ילדים
לסירוגין
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
08.00 - 10.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
בתאום מראש
8:00-10:00
דר אשר ברק
חדר 4
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 12.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
08:00-12:00
אח ולדימיר ויינרב
חדר 2
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08.00 - 13.00
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08:00-13:00
דר אורן אלדר
חדר 5
רפואת משפחה
למקרים דחופים בלבד - יש לתאם תור מול המזכירות.
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 12.00
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהלמקרים דחופים בלבד - יש לתאם תור מול המזכירות.
מכבי שירותי בריאות
9:00-12:00
דר דן ליבון, ד
כירורגיה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 13.00
ד"ר דב אסטליין
כירורגיהמכבי שירותי בריאות
9:00-13:00
דר דב אסטליין
חדר 1
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
גניקולוגיה
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 21.00
ד"ר דנה אירגה
גניקולוגיהמכבי שירותי בריאות
15:30-21:00
דר דנה אירגה
חדר 3
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
אח ולדימיר ויינרב
חדר 2
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
17.00 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
17:00-19:30
דר דן ליבון
חדר 6
16.00 - 17.00
רפואת ילדים
מכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
17.00 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
17:00-20:00
דר דן ליבון
חדר 6
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
08.00 - 09.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.30
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
8:00-13:30
דר דן ליבון, קרן קיי
חדר 6
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.30
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-12:30
דר דן ליבון, דר קרן קיי
חדר 6
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.00
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-12:30
דר דן ליבון, דר קרן קיי
חדר 6
09.00 - 10.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 15.00
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
09:00-15:00
דר חני פורן
חדר 6
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 15.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-15:00
דר דן ליבון, דר חני פורן
חדר 6
רפואת משפחה
למקרים דחופים בלבד - יש לתאם תור מול המזכירות.
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 12.00
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהלמקרים דחופים בלבד - יש לתאם תור מול המזכירות.
מכבי שירותי בריאות
9:00-12:00
דר דן ליבון, ד
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
15.00 - 19.00
דר קרן קיי
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
15:00-19:00
דר קרן קיי
חדר 6
16.00 - 17.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
16.45 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
16:45-20:00
דר דן ליבון
חדר 6
17.00 - 18.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
17.00 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
17:00-19:30
דר דן ליבון
חדר 6
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
17.00 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
17:00-20:00
דר דן ליבון
חדר 6
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
08.00 - 09.00
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 10.30
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
8:00-10:30
דר הדס אבני
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
08.00 - 10.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
8:00-10:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 10.30
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
8:00-10:30
דר הדס אבני
חדר 4
רפואת ילדים
לסירוגין
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
08.00 - 10.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
בתאום מראש
8:00-10:00
דר אשר ברק
חדר 4
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
12.00 - 15.00
רפואת ילדיםמכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
12:00-15:00
דר גיא גוט
חדר 4
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
16:00-19:00
דר הדס אבני
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
08.00 - 09.00
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 09.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
8:00-9:00
דר אשר ברק
חדר 4
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 09.30
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שני

יום רביעי

יום חמישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
15.00 - 16.00
גניקולוגיה
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 21.00
ד"ר דנה אירגה
גניקולוגיהמכבי שירותי בריאות
15:30-21:00
דר דנה אירגה
חדר 3
גניקולוגיה
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 21.00
ד"ר דנה אירגה
גניקולוגיהמכבי שירותי בריאות
15:30-21:00
דר דנה אירגה
חדר 3
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
אורתופדיה
מכבי שירותי בריאות
07.00 - 14.00
ד"ר ירון סלע
אורתופדיהמכבי שירותי בריאות
07:00-14:00
דר ירון סלע
חדר 3
08.00 - 09.00
אורתופדיה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 18.00
פרופ' אהרון פיינסטון
אורתופדיהמכבי שירותי בריאות
8:00-18:00
פרופ אהרון פיינסטון
חדר 3
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
08.00 - 09.00
עיניים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 13.00
ד"ר אורן בלומנפלד
עינייםמכבי שרותי בריאות
8:00-13:00
דר אורן בלומנפלד
חדר 3
עיניים
מכבי שרותי בריאות
כלל ביטוח, הפניקס, עצמאי
08.00 - 13.00
ד"ר אורן בלומנפלד
עינייםמכבי שרותי בריאות
8:00-13:00
דר אורן בלומנפלד
חדר 3
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שלישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
09.00 - 10.00
כירורגיה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 13.00
ד"ר דב אסטליין
כירורגיהמכבי שירותי בריאות
9:00-13:00
דר דב אסטליין
חדר 1
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום שישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
15.00 - 16.00
כירורגיה כלי דם
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 18.00
כירורגיה כלי דםמכבי שירותי בריאות
15:30-18:00
דר איגור מנביץ
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
08.00 - 09.00
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08.30 - 13.00
ד"ר אורן אלדר
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
8:30-13:00
דר אורן אלדר
חדר 5
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08.00 - 13.00
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08:00-13:00
דר אורן אלדר
חדר 5
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
14.00 - 19.00
ד"ר אורן אלדר
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
14:00-19:00
דר אורן אלדר
חדר 5
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום שני

יום שישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
דיאטנית קלינית
מכבי שירותי בריאות
07.45 - 12.45
אורית אליתים
דיאטנית קליניתמכבי שירותי בריאות
07:45-12:45
אורית אליתים
חדר 1
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
דיאטנית קלינית
מכבי שירותי בריאות
13.30 - 18.00
אורית אליתים
דיאטנית קליניתמכבי שירותי בריאות
13:30-18:00
אורית אליתים
חדר 1
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
08.00 - 09.00
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 12.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
08:00-12:00
אח ולדימיר ויינרב
חדר 2
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
11.00 - 14.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
11:00-14:00
אחות נגם סמארה
חדר 2
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
אח ולדימיר ויינרב
חדר 2
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שלישי

יום שישי