בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
06.00 - 07.00
רפואת משפחה06.00 - 07.00
ד"ר הדס אבני
Office 367, Hall A
רפואת משפחה06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
רפואת משפחה06.00 - 07.00
ד"ר הדס אבני
Office 367, Hall A
רפואת משפחה06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
עיניים06.00 - 07.00
Office 114, Hall C
עיניים06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
ריאות ילדים06.00 - 10.00
Office 6, Hall B

מכבי שירותי בריאות
08.00 - 09.30
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדים06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B

ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים07.00 - 10.00
ד"ר הדס אבני
Office 112, Hall C

מכבי שרותי בריאות
08.00 - 10.30
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדים07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
8:00-10:30
דר הדס אבני
חדר 4
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.00
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-12:30
דר דן ליבון, דר קרן קיי
חדר 6
גניקולוגיה12.00 - 13.00
Office 224, Hall B
גניקולוגיה12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
עיניים06.00 - 07.00
Office 114, Hall C
עיניים06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
07.00 - 08.00
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 10.30
ד"ר הדס אבני

12.20 - 13.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C

מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
8:00-10:30
דר הדס אבני
חדר 4

רפואת ילדים12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
עיניים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 13.00
ד"ר אורן בלומנפלד
עינייםמכבי שרותי בריאות
8:00-13:00
דר אורן בלומנפלד
חדר 3
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.30
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון

09.00 - 10.00
Office 207, Hall B

מכבי שירותי בריאות
16.45 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
8:00-13:30
דר דן ליבון, קרן קיי
חדר 6

רפואת משפחה09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B

רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
16:45-20:00
דר דן ליבון
חדר 6
אורתופדיה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 18.00
פרופ' אהרון פיינסטון
אורתופדיהמכבי שירותי בריאות
8:00-18:00
פרופ אהרון פיינסטון
חדר 3
גניקולוגיה10.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
11.00 - 14.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
11:00-14:00
אחות נגם סמארה
חדר 2
ריאות ילדים13.00 - 14.00
Office 6, Hall B

15.00 - 19.00
Office 6, Hall B

מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדים13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B

ריאות ילדים15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B

ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
כירורגיה כלי דם
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 18.00
16.00 - 19.00
Gym Arena
כירורגיה כלי דםמכבי שירותי בריאות
15:30-18:00
דר איגור מנביץ


כירורגיה כלי דם16.00 - 19.00
Robert van Hex
Gym Arena
גניקולוגיה07.00 - 09.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B

מכבי שירותי בריאות
15.30 - 21.00
ד"ר דנה אירגה
גניקולוגיה07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B

גניקולוגיהמכבי שירותי בריאות
15:30-21:00
דר דנה אירגה
חדר 3
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
אורתופדיה
מכבי שירותי בריאות
07.00 - 14.00
ד"ר ירון סלע

10.00 - 13.00
Office 25, Hall A
אורתופדיהמכבי שירותי בריאות
07:00-14:00
דר ירון סלע
חדר 3

אורתופדיה10.00 - 13.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08.30 - 13.00
ד"ר אורן אלדר

מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
14.00 - 19.00
ד"ר אורן אלדר
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
8:30-13:00
דר אורן אלדר
חדר 5

עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
14:00-19:00
דר אורן אלדר
חדר 5
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 15.00
מכבי שירותי בריאות
15.00 - 19.00
דר קרן קיי
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
09:00-15:00
דר חני פורן
חדר 6

רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
15:00-19:00
דר קרן קיי
חדר 6
רפואת ילדים13.30 - 16.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C

מכבי שרותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדים13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
16:00-19:00
דר הדס אבני
חדר 4
ריאות ילדים16.00 - 17.45
Office 6, Hall B

מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדים16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B

ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
גניקולוגיה07.00 - 09.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B

13.00 - 15.00
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B

גניקולוגיה13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
דיאטנית קלינית
מכבי שירותי בריאות
07.45 - 12.45
אורית אליתים
דיאטנית קליניתמכבי שירותי בריאות
07:45-12:45
אורית אליתים
חדר 1
עיניים
מכבי שרותי בריאות
כלל ביטוח, הפניקס, עצמאי
08.00 - 13.00
ד"ר אורן בלומנפלד
עינייםמכבי שרותי בריאות
8:00-13:00
דר אורן בלומנפלד
חדר 3
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.30
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-12:30
דר דן ליבון, דר קרן קיי
חדר 6
רפואת ילדים09.00 - 11.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C
רפואת ילדים09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
גניקולוגיה07.00 - 09.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B

13.00 - 14.00
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B

גניקולוגיה13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 09.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
8:00-9:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
08.00 - 10.00
ד"ר אשר ברק

09.00 - 11.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C

מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
12.00 - 15.00
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
8:00-10:00
דר אשר ברק
חדר 4

רפואת ילדים09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת ילדיםמכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
12:00-15:00
דר גיא גוט
חדר 4
רפואת משפחה09.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 112, Hall C

מכבי שירותי בריאות
09.00 - 15.00
ד"ר דן ליבון

17.00 - 20.00
פרופ' אהרון פיינסטון
Office 150, Hall B
רפואת משפחה09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-15:00
דר דן ליבון, דר חני פורן
חדר 6

רפואת משפחה17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
דיאטנית קלינית
מכבי שירותי בריאות
13.30 - 18.00
אורית אליתים
דיאטנית קליניתמכבי שירותי בריאות
13:30-18:00
אורית אליתים
חדר 1
אורתופדיה14.00 - 16.00
Office 25, Hall A
אורתופדיה14.00 - 16.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
כירורגיה16.00 - 17.00
ד"ר אורן אלדר
Office 8, Hall A
כירורגיה16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
רפואת ילדים07.00 - 10.00
ד"ר הדס אבני
Office 112, Hall C

לסירוגין
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
08.00 - 10.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדים07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
בתאום מראש
8:00-10:00
דר אשר ברק
חדר 4
גניקולוגיה07.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 12.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
08:00-12:00
אח ולדימיר ויינרב
חדר 2
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08.00 - 13.00
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08:00-13:00
דר אורן אלדר
חדר 5
רפואת משפחה09.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 112, Hall C

למקרים דחופים בלבד - יש לתאם תור מול המזכירות.
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 12.00
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחה09.00 - 11.00 Robert Brown, Prof. Office 112, Hall C

רפואת משפחהלמקרים דחופים בלבד - יש לתאם תור מול המזכירות.
מכבי שירותי בריאות
9:00-12:00
דר דן ליבון, ד
כירורגיה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 13.00
ד"ר דב אסטליין
כירורגיהמכבי שירותי בריאות
9:00-13:00
דר דב אסטליין
חדר 1
ריאות ילדים12.15 - 16.00
Office 6, Hall B
ריאות ילדים12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
כירורגיה כלי דם13.00 - 16.00
Gym Arena
כירורגיה כלי דם13.00 - 16.00
Robert van Hex
Gym Arena
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
רפואת משפחה09.00 - 10.00
Office 207, Hall B
רפואת משפחה09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
10.00 - 11.00
גניקולוגיה10.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
רפואת ילדים12.20 - 13.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C
רפואת ילדים12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
אורתופדיה13.00 - 15.30
Office 25, Hall A
אורתופדיה13.00 - 15.30
John D. Tom
Office 25, Hall A
עיניים13.00 - 17.00
Office 114, Hall C
עיניים13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
ריאות ילדים15.00 - 19.00
Office 6, Hall B
ריאות ילדים15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
כירורגיה כלי דם15.00 - 19.00
Gym Arena
כירורגיה כלי דם15.00 - 19.00
Sue Collins
Gym Arena
גניקולוגיה
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 21.00
ד"ר דנה אירגה
גניקולוגיהמכבי שירותי בריאות
15:30-21:00
דר דנה אירגה
חדר 3
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
אח ולדימיר ויינרב
חדר 2
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
17.00 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
17:00-19:30
דר דן ליבון
חדר 6
16.00 - 17.00
רפואת ילדים
מכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
כירורגיה16.00 - 20.00
ד"ר אורן אלדר
Office 8, Hall A
כירורגיה16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
17.00 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
17:00-20:00
דר דן ליבון
חדר 6
כירורגיה16.00 - 20.00
ד"ר אורן אלדר
Office 8, Hall A
כירורגיה16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
רפואת משפחה17.00 - 20.00
פרופ' אהרון פיינסטון
Office 150, Hall B
רפואת משפחה17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

שבת

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
06.00 - 07.00
רפואת משפחה06.00 - 07.00
ד"ר הדס אבני
Office 367, Hall A
רפואת משפחה06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
רפואת משפחה06.00 - 07.00
ד"ר הדס אבני
Office 367, Hall A
רפואת משפחה06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.30
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון

09.00 - 10.00
Office 207, Hall B
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
8:00-13:30
דר דן ליבון, קרן קיי
חדר 6

רפואת משפחה09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.30
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-12:30
דר דן ליבון, דר קרן קיי
חדר 6
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 13.00
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-12:30
דר דן ליבון, דר קרן קיי
חדר 6
09.00 - 10.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 15.00
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
09:00-15:00
דר חני פורן
חדר 6
רפואת משפחה09.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 112, Hall C

מכבי שירותי בריאות
09.00 - 15.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחה09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
9:00-15:00
דר דן ליבון, דר חני פורן
חדר 6
רפואת משפחה09.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 112, Hall C

למקרים דחופים בלבד - יש לתאם תור מול המזכירות.
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 12.00
דר קרן קיי, ד"ר דן ליבון
רפואת משפחה09.00 - 11.00 Robert Brown, Prof. Office 112, Hall C

רפואת משפחהלמקרים דחופים בלבד - יש לתאם תור מול המזכירות.
מכבי שירותי בריאות
9:00-12:00
דר דן ליבון, ד
רפואת משפחה09.00 - 10.00
Office 207, Hall B
רפואת משפחה09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
15.00 - 19.00
דר קרן קיי
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
15:00-19:00
דר קרן קיי
חדר 6
16.00 - 17.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
16.45 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
16:45-20:00
דר דן ליבון
חדר 6
17.00 - 18.00
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
17.00 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
17:00-19:30
דר דן ליבון
חדר 6
רפואת משפחה17.00 - 20.00
פרופ' אהרון פיינסטון
Office 150, Hall B
רפואת משפחה17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
רפואת משפחה
מכבי שירותי בריאות
17.00 - 20.00
ד"ר דן ליבון
רפואת משפחהמכבי שירותי בריאות
17:00-20:00
דר דן ליבון
חדר 6
רפואת משפחה17.00 - 20.00
פרופ' אהרון פיינסטון
Office 150, Hall B
רפואת משפחה17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
רפואת ילדים07.00 - 10.00
ד"ר הדס אבני
Office 112, Hall C

מכבי שרותי בריאות
08.00 - 10.30
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדים07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
8:00-10:30
דר הדס אבני
חדר 4
רפואת ילדים07.00 - 10.00
ד"ר הדס אבני
Office 112, Hall C

לסירוגין
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
08.00 - 10.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדים07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C

רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
בתאום מראש
8:00-10:00
דר אשר ברק
חדר 4
08.00 - 09.00
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 10.30
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
8:00-10:30
דר הדס אבני
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
08.00 - 10.00
ד"ר אשר ברק

09.00 - 11.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
8:00-10:00
דר אשר ברק
חדר 4

רפואת ילדים09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
09.00 - 10.00
רפואת ילדים09.00 - 11.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C
רפואת ילדים09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
רפואת ילדים12.20 - 13.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C
רפואת ילדים12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
12.00 - 15.00
רפואת ילדיםמכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
12:00-15:00
דר גיא גוט
חדר 4
רפואת ילדים12.20 - 13.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C
רפואת ילדים12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
רפואת ילדים13.30 - 16.00
ד"ר דנה אירגה
Office 112, Hall C
רפואת ילדים13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר הדס אבני
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
16:00-19:00
דר הדס אבני
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שרותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
רפואת ילדים
מכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
רפואת ילדיםמכבי שירותי בריאות
שרותי בריאות כללית
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
06.00 - 07.00
ריאות ילדים06.00 - 10.00
Office 6, Hall B

מכבי שירותי בריאות
08.00 - 09.30
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדים06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B

ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
ריאות ילדים
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 09.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
8:00-9:00
דר אשר ברק
חדר 4
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
ריאות ילדים12.15 - 16.00
Office 6, Hall B
ריאות ילדים12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
13.00 - 14.00
ריאות ילדים13.00 - 14.00
Office 6, Hall B
ריאות ילדים13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
ריאות ילדים15.00 - 19.00
Office 6, Hall B

מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדים15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B

ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
ריאות ילדים15.00 - 19.00
Office 6, Hall B
ריאות ילדים15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
16.00 - 17.00
ריאות ילדים16.00 - 17.45
Office 6, Hall B

מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
ד"ר אשר ברק
ריאות ילדים16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B

ריאות ילדיםמכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
דר אשר ברק
חדר 4
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
גניקולוגיה07.00 - 09.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 09.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 09.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
גניקולוגיה10.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
גניקולוגיה10.00 - 11.00
ד"ר דב אסטליין
Office 224, Hall B
גניקולוגיה10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
גניקולוגיה12.00 - 13.00
Office 224, Hall B
גניקולוגיה12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
13.00 - 14.00
גניקולוגיה13.00 - 15.00
Office 224, Hall B
גניקולוגיה13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
גניקולוגיה13.00 - 14.00
Office 224, Hall B
גניקולוגיה13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
גניקולוגיה
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 21.00
ד"ר דנה אירגה
גניקולוגיהמכבי שירותי בריאות
15:30-21:00
דר דנה אירגה
חדר 3
גניקולוגיה
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 21.00
ד"ר דנה אירגה
גניקולוגיהמכבי שירותי בריאות
15:30-21:00
דר דנה אירגה
חדר 3
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
אורתופדיה
מכבי שירותי בריאות
07.00 - 14.00
ד"ר ירון סלע

10.00 - 13.00
Office 25, Hall A
אורתופדיהמכבי שירותי בריאות
07:00-14:00
דר ירון סלע
חדר 3

אורתופדיה10.00 - 13.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
08.00 - 09.00
אורתופדיה
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 18.00
פרופ' אהרון פיינסטון
אורתופדיהמכבי שירותי בריאות
8:00-18:00
פרופ אהרון פיינסטון
חדר 3
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
אורתופדיה13.00 - 15.30
Office 25, Hall A
אורתופדיה13.00 - 15.30
John D. Tom
Office 25, Hall A
14.00 - 15.00
אורתופדיה14.00 - 16.00
Office 25, Hall A
אורתופדיה14.00 - 16.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שני

יום רביעי

שבת

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
06.00 - 07.00
עיניים06.00 - 07.00
Office 114, Hall C
עיניים06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
עיניים06.00 - 07.00
Office 114, Hall C
עיניים06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
עיניים
מכבי שרותי בריאות
08.00 - 13.00
ד"ר אורן בלומנפלד
עינייםמכבי שרותי בריאות
8:00-13:00
דר אורן בלומנפלד
חדר 3
עיניים
מכבי שרותי בריאות
כלל ביטוח, הפניקס, עצמאי
08.00 - 13.00
ד"ר אורן בלומנפלד
עינייםמכבי שרותי בריאות
8:00-13:00
דר אורן בלומנפלד
חדר 3
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
עיניים13.00 - 17.00
Office 114, Hall C
עיניים13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שלישי

יום חמישי

יום שישי

שבת

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
09.00 - 10.00
כירורגיה
מכבי שירותי בריאות
09.00 - 13.00
ד"ר דב אסטליין
כירורגיהמכבי שירותי בריאות
9:00-13:00
דר דב אסטליין
חדר 1
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
כירורגיה16.00 - 17.00
ד"ר אורן אלדר
Office 8, Hall A
כירורגיה16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
כירורגיה16.00 - 20.00
ד"ר אורן אלדר
Office 8, Hall A
כירורגיה16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
כירורגיה16.00 - 20.00
ד"ר אורן אלדר
Office 8, Hall A
כירורגיה16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
13.00 - 14.00
כירורגיה כלי דם13.00 - 16.00
Gym Arena
כירורגיה כלי דם13.00 - 16.00
Robert van Hex
Gym Arena
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
כירורגיה כלי דם
מכבי שירותי בריאות
15.30 - 18.00
16.00 - 19.00
Gym Arena
כירורגיה כלי דםמכבי שירותי בריאות
15:30-18:00
דר איגור מנביץ


כירורגיה כלי דם16.00 - 19.00
Robert van Hex
Gym Arena
כירורגיה כלי דם15.00 - 19.00
Gym Arena
כירורגיה כלי דם15.00 - 19.00
Sue Collins
Gym Arena
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שלישי

יום שישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
08.00 - 09.00
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08.30 - 13.00
ד"ר אורן אלדר
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
8:30-13:00
דר אורן אלדר
חדר 5
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08.00 - 13.00
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
08:00-13:00
דר אורן אלדר
חדר 5
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
עור ומין
מכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
14.00 - 19.00
ד"ר אורן אלדר
עור ומיןמכבי שרותי בריאות
קופת חולים לאומית
14:00-19:00
דר אורן אלדר
חדר 5
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום שני

יום שישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
דיאטנית קלינית
מכבי שירותי בריאות
07.45 - 12.45
אורית אליתים
דיאטנית קליניתמכבי שירותי בריאות
07:45-12:45
אורית אליתים
חדר 1
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
דיאטנית קלינית
מכבי שירותי בריאות
13.30 - 18.00
אורית אליתים
דיאטנית קליניתמכבי שירותי בריאות
13:30-18:00
אורית אליתים
חדר 1
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07.00 - 08.00
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
מעבדה מכבי07.00 - 10.00
מעבדה מכבי7:00-10:00
חדר 2
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
08.00 - 09.00
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
08.00 - 12.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
08:00-12:00
אח ולדימיר ויינרב
חדר 2
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
11.00 - 14.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
11:00-14:00
אחות נגם סמארה
חדר 2
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
אחות מכבי
מכבי שירותי בריאות
16.00 - 19.00
אחות מכבימכבי שירותי בריאות
16:00-19:00
אח ולדימיר ויינרב
חדר 2
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
בחר שם המחלקה כדי לקבל מידע נוסף

יום ראשון

יום שלישי

יום שישי